Login

Na Wydziale Matematyki i Informatyki prowadzone są badania naukowe w zakresie matematyki i informatyki
 

Obecnie, główne dziedziny badań to w zakresie matematyki: szeroko rozumiana analiza, szczególnie analiza funkcjonalna, wiele kierunków matematyki dyskretnej a szczególnie badania struktur losowych, teoria liczb, teoria równań różniczkowych, topologia, logika, statystyka matematyczna i ekonometria. Natomiast w zakresie informatyki badania koncentrują się na: teorii algorytmów, lingwistyce matematycznej i sztucznej inteligencji, przetwarzaniu informacji nieprecyzyjnej oraz na metodach numerycznych. Prowadzone są także badania w zakresie filozofii i historii nauk matematycznych. Wynikiem badań naukowych są liczne publikacje naukowe w międzynarodowych czasopismach – wyniki badań zostały docenione przez Komitet Ewaluacji Jednostek Naukowych, który w 2013 r. przyznał Wydziałowi kategorię A. Sukcesy naukowe Wydziału w ostatnich latach opisane są tutaj. Przejawem życia naukowego Wydziału są liczne seminaria naukowe, zazwyczaj otwarte, kierowane do pracowników naukowo-dydaktycznych, doktorantów oraz wszystkich studentów. Informacje o zbliżających się seminariach można znaleźć na stronie internetowej wydziału, na stronach poszczególnych zakładów oraz rozglądając się uważnie na uczelni w poszukiwaniu ulotek i plakatów informacyjnych. Ważną dziedziną działalności jest kształcenie kadry naukowej poprzez Studium Doktoranckie Wydziału oraz udział w Środowiskowych Studiach Doktoranckich z Nauk Matematycznych. Oprócz tego na Wydziale Matematyki i Informatyki organizowane są raz w roku specjalne, okazjonalne wykłady: im. Władysława Orlicza (od 1993 roku), im. Wojtka Pulikowskiego (od 1994 roku) oraz im. Rejewskiego, Różyckiego i Zygalskiego (od 2008 roku). Ważnymi wydarzeniami są również konferencje organizowane na Wydziale m.in. The Józef Marcinkiewicz Centenary Conference, Group Actions in Topology and Geometric Group Theory oraz cykliczne konferencje Conference on Random Structures and Algorithms, Function Spaces i Polish Combinatorial Conference. W zakresie popularyzacji nauki Wydział bierze co roku udział w Poznańskim Festiwalu Nauki, prowadzi klasę akademicką w VIII Liceum Ogólnokształcącym w Poznaniu a także organizuje koła i konkursy dla zainteresowanej naukami matematycznymi młodzieży. Informacje na ten temat, można znaleźć tutaj.

Kalendarz wydarzeń

Pn Wt Śr Cz Pt So N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30