Login

XXVII Uroczysty Wykład im. Wojtka Pulikowskiego

Zapraszamy na XXVII Uroczysty Wykład im. Wojtka Pulikowskiego, który odbędzie się1 grudnia 2020 r. o godzinie 10:00 zdalnie (link do spotkania). Wykład "Grafy bez długich indukowanych ścieżek" wygłosi dr hab. Marcin Pilipczuk z Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego. Streszczenie wystąpienia można znaleźć na naszej stronie w sekcji poświęconej Wykładom im. Wojtka Pulikowskiego.

XXVIII Uroczysty Wykład im. Władysława Orlicza

Zapraszamy na XXVIII Uroczysty Wykład im. Władysława Orlicza, który odbędzie się 17 listopada 2020 roku o godz. 11:00 zdalnie. Wykład pt. "Działanie grupy multiplikatywnej i geometria odwracania macierzy" wygłosi prof. dr hab. Jarosław Wiśniewski z Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego. Zachęcamy do zapoznania się z postacią profesora Orlicza oraz informacjami o wcześniejszych wykładach, które znajdują się na stronie naszego Wydziału w części poświęconej Wykładom.

Link do spotkania: https://zoom.us/j/96533640875
ID: 965 3364 0875

Szkolenia dla kadr dydaktycznych "Uniwersytet Jutra I"

W ramach projektu "Uniwersytet Jutra I" dla Dydaktyków UAM zostały przygotowane dwie tury szkoleń e-learningowych. Pierwsza tura odbędzie się jeszcze w 2020 roku, kolejna w marcu 2021. Poniżej formularze rejestracyjne:

1. Moodle I - poziom początkujący

2. Moodle II - poziom zaawansowany

3. Zarządzanie bazami danych w humanistyce - poziom ogólny

4. Bezpieczeństwo cyfrowe - poziom ogólny

Matematyczny talent

Kosma Kasprzak jest wybitnie uzdolnionym uczniem drugiej klasy XXXVIII Dwujęzycznego Liceum Ogólnokształcącego w Poznaniu, którego pasją jest matematyka. Już w gimnazjum zaczął on regularnie uczęszczać na zajęcia Olimpijskiego Koła Matematycznego prowadzonego przez dra Bartłomieja Bzdęgę, byłego pracownika naszego Wydziału. Mimo młodego wieku lista jego osiągnięć w matematyce jest imponująca. Wymieńmy kilka najbardziej znaczących. W ubiegłym roku Kosma uzyskał złoty medal w Middle-European Mathematical Olympiad. Ponadto, pod kierunkiem prof. dra hab. Dariusza Bugajewskiego przygotował artykuł "Some remarks on almost periodic functions", który został opublikowany w znanym czasopiśmie Topological Methods in Nonlinear Analysis. Polska wersja tej pracy została nagrodzona złotym medalem w Konkursie Prac Uczniowskich im. Profesora Pawła Domańskiego organizowanego przez miesięcznik Delta. Ponadto w bieżącym roku, za tę samą pracę, Kosma otrzymał drugą nagrodę w polskim finale European Union Contest for Young Scientists.
Wśród tegorocznych sukcesów Kosmy należy wymienić zajęcie drugiego miejsca w Czech-Polish-Slovak Match, w którym udział biorą drużyny z Polski, Czech, Słowacji i Austrii. Jednakże wśród najbardziej spektakularnych osiągnięć tegorocznych należy wymienić uzyskanie srebrnego medalu w 61. edycji Międzynarodowej Olimpiady Matematycznej. Dodajmy, że Reprezentacja Polski, składająca się z sześciu zawodników, zajęła w tej edycji olimpiady szóste miejsce na 105 państw! To najlepszy wynik polskiej drużyny w historii Międzynarodowej Olimpiady Matematycznej.

Warsztaty online „Praca ze studentami z trudnościami natury psychicznej i poznawczej”

Biuro Wsparcia Osób z Niepełnosprawnościami serdecznie zaprasza pracowników dydaktycznych i doktorantów UAM do udziału w cyklu zdalnych szkoleń z zakresu pracy ze studentami z trudnościami natury psychicznej i poznawczej.

Celem szkolenia jest dostarczenie wiedzy i umiejętności pomocnych w pracy dydaktycznej ze studentami przejawiającymi nietypowe, bądź nieadekwatne zachowania oraz ze studentami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
Będziemy rozmawiać m. in. o:

  • studentach z depresją i zaburzeniem afektywnym dwubiegunowym,
  • z zespołem Aspergera i autyzmem,
  • z lękiem przed egzaminami lub przed wystąpieniami publicznymi,
  • studentach agresywnych,
  • z problemami ze skupieniem się lub problematycznym perfekcjonizmem,
  • innymi problemami psychicznymi, które utrudniają ich studia lub pracę wykładowcy.

Zakres tematyczny warsztatów każdorazowo będzie dostosowywany do potrzeb pracowników dydaktycznych na poszczególnych spotkaniach z uwzględnieniem specyfiki studiów i procesu studiowania, odmiennej na kierunkach humanistycznych, lingwistycznych i ścisłych.

Szczegółowe informacje na stronie Uniwersytetu.

Wskazówki do pracy zdalnej ze studentami

Panowie Szymon Hejmanowski (psychologiczny konsultant ds. trudności w procesie studiowania UAM) oraz Bas van der Ham (st. wykładowca języka niderlandzkiego, Wydział Anglistyki) opracowali materiał dla wykładowców o znaczeniu integracji studentów w trakcie zajęć zdalnych. W tekście zawartych jest kilka praktycznych wskazówek, co można zrobić, żeby zajęcia zdalne nie stały się dla studentów anonimowym, samotnym doświadczeniem. Zachęcamy do zapoznania się z materiałem.

Webinaria Cyfrowy UAM: MS Teams, Office 365 i Platforma Moodle

Pracowników naszego Wydziału serdecznie zachęcamy do zapoznania się z zapisem webinariów Cyfrowy UAM dotyczących obsługi MS Teams, Office 365 i Platformy Moodle (widocznych po zalogowaniu do Office 365).

Pogrzeb profesora Juliana Musielaka

Pogrzeb odbędzie się w poniedziałek, 19 października 2020 roku o godzinie 13:50 na Cmentarzu Junikowskim. Msza żałobna odbędzie się o godzinie 12:00 w Kościele Najświętszego Zbawiciela w Poznaniu przy ulicy Fredry.

Dzień Studenta I roku na naszym Uniwersytecie

14 października na naszym Uniwersytecie odbył się Dzień Studenta I roku. Była to wyjątkowa edycja, ponieważ całe spotkanie odbywało się online. Nowych studentów przywitała m. in. rektorka UAM prof. Bogumiła Kaniewska, a więcej informacji na ten temat można znaleźć na stronie Uniwersytetu.

Podczas inauguracji ogłoszono laureatów Medalu dla absolwentów UAM "Za wybitne osiągnięcia w nauce i wyróżniający udział w życiu Uniwersytetu". Z naszego Wydziału wyróżnieni zostali: Krzysztof Jurkiewicz oraz Artur Nowakowski (informatyka, studia II stopnia). Serdecznie gratulujemy!

Ogłoszeni zostali również laureaci nagrody „Praeceptor Laureatus” dla najlepszego dydaktyka. Z naszego Wydziału wyróżnienie to otrzymał dr inż Michał Ren.

Relację z Dnia Studenta I roku na UAM można zobaczyć na uniwersyteckim kanale na Youtube.

Serdecznie gratulujemy wszystkim nagrodzonym!

fot. Adrian Wykrota

Zmarł prof. dr hab. Julian Musielak

Z żalem zawiadamiamy, że w dniu 11 października 2020 roku (w wieku 92 lat) zmarł prof.  dr hab. Julian Musielak, emerytowany profesor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Cała jego działalność naukowa związana była z Instytutem Matematyki, a potem Wydziałem Matematyki i Informatyki UAM. Był współtwórcą poznańskiej szkoły analizy funkcjonalnej. Jego badania dotyczyły wielu działów analizy matematycznej m.in. teorii sumowalności szeregów, teorii aproksymacji, teorii dystrybucji, teorii interpolacji, teorii szeregów Fouriera i teorii operatorów całkowych.  Wraz z  Władysławem  Orliczem zapoczątkował  teorię przestrzeni  modularnych.  Nazwiska Profesorów Musielaka i Orlicza weszły do powszechnie używanej nomenklatury matematycznej, gdyż jedna z klas wspomnianych przestrzeni modularnych nosi nazwę przestrzeni Musielaka-Orlicza.

Profesor Musielak był  autorem ponad 160 prac naukowych oraz promotorem 36 rozpraw doktorskich z zakresu matematyki, autorem kilku podręczników dla studentów oraz trzech monografii. Pracę badawczą i kształcenie kadry naukowej  łączył z intensywną działalnością organizacyjną. Na  Uniwersytecie pełnił funkcje m.in. prorektora ds. współpracy z zagranicą,  dziekana Wydziału Matematyki i Fizyki, dyrektora Instytutu Matematyki. Był prezesem Polskiego Towarzystwa Matematycznego, członkiem Centralnej Komisji d.s. Tytułu Naukowego i Stopni Naukowych oraz członkiem komitetów redakcyjnych kilku polskich i zagranicznych czasopism matematycznych. Uhonorowano go wieloma nagrodami i odznaczeniami,  w tym medalem Palmae Universitatis Studiorum Posnaniensis Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza oraz Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski. Był również doktorem honoris causa Uniwersytetu Zielonogórskiego oraz honorowym członkiem PTM. Z osiągnięciami Profesora można zapoznać się na stronie poświęconej jego osobie oraz w filmie z serii: Wybitne postacie Uniwersytetu, Uniwersyteckiego Studia Filmowego UAM.

Społeczność naszego Wydziału oraz całego Uniwersytetu poniosła niepowetowaną stratę. Rodzinie Zmarłego wyrazy głębokiego współczucia składa Dziekan wraz z całą społecznością Wydziału Matematyki i Informatyki UAM.

Kalendarz wydarzeń

Pn Wt Śr Cz Pt So N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30