Login

Historia wydziału

30 stycznia 1919 r. utworzono Wydział Filozoficzny Uniwersytetu Poznańskiego. Obejmował on sekcję nauk matematyczno-przyrodniczych. Sekcja ta została przekształcona w roku 1924/25 w Wydział Matematyczno-Przyrodniczy. W roku 1919 utworzono dwie katedry matematyki. W Poznaniu w okresie międzywojennym prowadzili działalność naukową i dydaktyczną matematycy przybyli z wielu ośrodków kraju: Zdzisław Krygowski, Franciszek Włodarski, Kazimierz Abramowicz, Władysław Ślebodziński, Mieczysław Biernacki, Jan Mikusiński, Zygmunt Butlewski. W roku 1937 przybył ze Lwowa Władysław Orlicz. Zainteresowania naukowe wymienionych osób dotyczyły głównie algebry klasycznej, geometrii różniczkowej, teorii form różniczkowych i grup Liego funkcji analitycznych, analizy funkcjonalnej, teorii funkcji rzeczywistych, szeregów Fouriera i szeregów ortogonalnych.

Przeciętna liczba studentów matematyki w okresie 1919-1939 wynosiła około 160. Każdego roku około 20 osób uzyskiwało dyplom. Druga wojna światowa rozproszyła kadrę profesorską. Po wojnie w 1945 roku Władysław Orlicz wrócił do Poznania i zaczął na nowo organizować ośrodek matematyczny. Został kierownikiem Katedry Matematyki, która w roku 1961/62 została podzielona na dwie katedry. Kierownikiem drugiej został Andrzej Alexiewicz uczeń Władysława Orlicza z czasów wojny. Katedry wchodziły w skład Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytetu. W roku 1949/50 było 2 profesorów, 1 docent, 8 adiunktów i asystentów, zaś w roku 1968/69 było 2 profesorów, 5 docentów oraz 31 adiunktów i asystentów.

W roku 1970 w miejsce Katedr Matematyki powstał Instytut Matematyki, którego pierwszym dyrektorem został Andrzej Alexiewicz i pełnił tę funkcję do roku 1987. Instytut obejmował 8 zakładów: Algebry i Teorii Liczb, Analizy Matematycznej, Geometrii i Topologii, Logiki Matematycznej, Matematyki Ogólnej, Metod Numerycznych, Rachunku Prawdopodobieństwa i Statystyki Matematycznej, Teorii Funkcji Rzeczywistych.

Od roku 1978, po zmianach w strukturze Uniwersytetu, Instytut Matematyki wchodził w skład Wydziału Matematyki i Fizyki. Kolejnymi dyrektorami Instytutu byli: Mirosław Krzyśko (1987-1991) i Julian Musielak (1991-1993).

W roku 1993 z dotychczasowego Wydziału Matematyki i Fizyki powstały dwa Wydziały: Wydział Matematyki i Informatyki i Wydział Fizyki. Pierwszym dziekanem Wydziału Matematyki i Informatyki został Michał Karoński (1993-1999). Jego następcą przez dwie kolejne kadencje (1999-2005) był Zbigniew Palka a następnie, także przez dwie kadencje (2005-2012) Marek Nawrocki. Od roku 2012 funkcję dziekana pełni Jerzy Kaczorowski.

Obecnie badania naukowe są rozwijane w ponad 20-tu jednostkach Wydziału - zakładach naukowych, Centrum Kryptologii i pracowniach naukowych, wspieranych przez Zespół Dydaktyczny.

Aktualnie Wydział zatrudnia ponad 100 pracowników naukowo-dydaktycznych, w tym 24 osób z tytułem profesora, 14 osób na stanowisku profesora UAM i 9 doktorów habilitowanych na stanowisku adiunkta. Nadto, niemal 30-to osobową grupę tworzą pracownicy administracji i inżynieryjni oraz pracownicy biblioteki wydziałowej.

W latach 1988-2012 nadano na Wydziale 168 osobom stopień naukowy doktora nauk matematycznych (w tym 67 osobom spoza Uniwersytetu) oraz 53 osobom stopień naukowy doktora habilitowanego nauk matematycznych (w tym 21 osobom spoza Uniwersytetu).

Na Wydziale redagowane są 4 czasopisma: Random Structures and Algorithms, Acta Arithmetica, Commentationes Mathematicae oraz Functiones et Approximatio, a także seria wydawnicza Advanced Topics in Mathematics.

W wyniku przeprowadzonej oceny Wydział Matematyki i Informatyki otrzymał w 2013 roku kategorię A nadaną przez Komitet Ewaluacji Jednostek Naukowych. Wydział posiada uprawnienia do nadawania stopni naukowych doktora i doktora habilitowanego nauk matematycznych zarówno w dyscyplinie matematyka, jak i informatyka.

 

 

 

Kalendarz wydarzeń

Pn Wt Śr Cz Pt So N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30