Login

Jakość kształcenia

Na Wydziale Matematyki i Informatyki realizowana jest polityka doskonalenia jakości kształcenia zgodna z rekomendacjami Rady Jakości Kształcenia na UAM. Wdrażane sa rozwiązania wypracowane w ramach Uczelnianego Systemu Zarządzania Jakością Kształcenia.

Priorytetowym celem strategicznym Wydziału jest zapewnienie studentom wszystkich stopni wykształcenia na najwyższym poziomie, a pracodawcom absolwentów wyposażonych w odpowiednią wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne. 
System zapewnienia i doskonalenia jakości kształcenia na Wydziale Matematyki i Informatyki UAM skonstruowany jest w oparciu o uczelniany system zarządzania jakością kształcenia, ale budowany jest z poszanowaniem autonomii i specyfiki Wydziału, z wykorzystaniem własnych doświadczeń w zapewnianiu najlepszej jakości kształcenia.

W odpowiedzi na rekomendacje RJK oraz dezyderaty zgłaszane do Wydziałowego Zespołu ds Oceny Jakości Kształcenia (WZOJK) powstają rekomendacje dla władz Wydziału przygotowywane przez ten Zespół. Więcej szczegółów odnośnie działania systemu: https://brjk.amu.edu.pl/

Ankieta pracowników - zajęcia dydaktyczne

Pytania ankiet dydaktycznych

Raporty - jakość kształcenia

Rekomendacja 2014/2015

Rekomendacja 2013/2014

Samoocena wydziałowa 2014

Rekomendacja 2012/2013

Samoocena wydziałowa 2012

Rekomendacja 2011/2012

Samoocena wydziałowa 2010

Kalendarz wydarzeń

Pn Wt Śr Cz Pt So N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30