Login

II edycja konkursu

Konkurs o nagrodę im. Edyty Szymańskiej

Wydział Matematyki i Informatyki UAM ogłasza II edycję konkursu o nagrodę im. Edyty Szymańskiej na najlepszy wynik lub serie wyników naukowy z zakresu matematyki i informatyki teoretycznej, uzyskany w latach 2017-2018 przez kobietę związaną z polskim środowiskiem matematycznym. Konkurs adresowany jest do wszystkich kobiet nie posiadających jeszcze stopnia doktora habilitowanego, w tym do studentek i doktorantek.

Zgłoszenia kandydatek do nagrody zawierające krótki opis wyników (do 2 stron) należy wysyłać na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. do 31 stycznia 2019 roku.

Zgłoszenia może dokonać zarówno sama zainteresowana, jak i dowolna inna osoba zaznajomiona z jej wynikami. Spośród zgłoszonych kandydatek nagrodzona zostanie tylko jedna, wybrana przez kapitułę konkursu. Ogłoszenie nazwiska zwyciężczyni nastąpi nie później niż do 15 lutego 2019 roku. Materialnym wyrazem nagrody będzie premia pieniężna w wysokości co najmniej 3000 zł oraz zaproszenie do wygłoszenia wykładu wydziałowego w marcu lub kwietniu 2019 roku.

W tym roku  konkurs jest objęty patronatem przez Polskie Towarzystwo Kobiet w Matematyce z siedzibą w Rzeszowie.

Szczegółowe informacje o konkursie można znaleźć w załączonym regulaminie.

Wyniki II edycji

Laureatką drugiej edycji konkursu im. Edyty Szymańskiej w 2019 roku została dr Aleksandra Kwiatkowska (Uniwersytet Wrocławski i Universität Münster).

Polskie Towarzystwo Kobiet w Matematyce ufundowało nagrodę specjalną, którą otrzymała dr Joanna Kułaga-Przymus (Wydział Matematyki i Informatyki, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)

Wyróżnienia otrzymały następujące panie:

  • dr Aleksandra Borówka  (Instytut Matematyczny PAN / Instytut Matematyki, Uniwersytet Jagielloński)
  • dr Iwona Chlebicka   (Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki, Uniwersytet Warszawski)
  • dr Ilona Iglewska-Nowak  (Studium Matematyki, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie)
  • Aleksandra Krawiec (studentka drugiego roku drugiego stopnia kierunku Matematyka na Politechnice Ślaskiej, pracuje w Instytucie Informatyki Teoretycznej i Stosowanej Polskiej Akademii Nauk w zespole Kwantowych Systemów Informatyki)
  • dr Joanna Polcyn-Lewandowska (Wydział Matematyki i Informatyki, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
  • dr inż. Justyna Signerska-Rynkowska  (Politechnika Gdańska)
  • dr Justyna Szpond  (Instytut Matematyki, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie)
  • dr Katarzyna Szymańska-Dębowska  (Instytut Matematyki, Politechnika Łódzka)

Laureatka II edycji

Laureatką drugiej edycji konkursu im. Edyty Szymańskiej w 2019 roku została dr Aleksandra Kwiatkowska (Uniwersytet Wrocławski i Universität Münster). W dniu 15 marca 2019 roku w Auli B na Wydziale Matematyki i Informatyki UAM odbędzie się wykład laureatki zatytułowany "Uniwersalne potoki minimalne". 

Abstrakt: Grupa topologiczna G jest ekstremalnie średniowalna jeśli każdy G-potok ma punkt stały. W 1998 roku Pestov udowodnił, używając twierdzenia Ramsey'a, że grupa automorfizmów liczb wymiernych z porządkiem jest ekstremalnie średniowalna. W 2005 roku Kechris, Pestov i Todorcevic pokazali równoważność ekstremalnej średniowalności dla grup automorfizmów struktur przeliczalnych z własnością Ramsey'a dla odpowiadających im rodzin struktur skończonych. Ponadto wykorzystali oni tą równoważność, aby wyznaczyć uniwersalne potoki minimalne wielu grup automorfizmów struktur przeliczalnych. Podczas wykładu przedstawię wyniki dotyczące uniwersalnego potoku minimalnego grupy homeomorfizmów miotełki Lelka (uzyskane wspólnie z Bartosovą) jak również wyniki dotyczące uniwersalnych potoków minimalnych grup homeomorfizmów dendrytów Ważewskiego.

Aleksandra Kwiatkowska ukończyła w 2007 roku studia magisterskie na Wydziale Matematyki i Informatyki na Uniwersytecie Wrocławskim. Jej promotorem pracy magisterskiej był prof. dr hab. Janusz Pawlikowski. W latach 2007-2012 przebywała na studiach doktoranckich na Uniwersytecie Illinois w Urbanie i Champaign, gdzie napisała doktorat pod kierunkiem prof. Sławomira Soleckiego. Głównym wynikiem w pracy doktorskiej było, w odpowiedzi na pytanie Kechrisa i Rosendala, pokazanie że grupa homeomorfizmów zbioru Cantora ma własność ample generics.

W kolejnych latach przebywała na stażach podoktorskich na Uniwersytecie Kalifornijskim w Los Angeles, Uniwersytecie w Bonn i Uniwersytecie w Münster. Od 2016 roku jest adiunktem w Instytucie Matematycznym Uniwersytetu Wrocławskiego. W swojej pracy naukowej koncentruje się na badaniu grup topologicznych, przede wszystkim  grup homeomorfizmów przestrzeni zwartych, czy też grup automorfizmów struktur przeliczalnych. Znaczna część jej pracy jest z pogranicza dynamiki topologicznej i kombinatoryki, i dotyczy badania uniwersalnych potoków minimalnych. 

I edycja konkursu

Konkurs o nagrodę im. Edyty Szymańskiej

Poznańska Fundacja Matematyczna ogłasza I edycję konkursu o nagrodę im. Edyty Szymańskiej na najlepszy wynik naukowy z zakresu matematyki i informatyki teoretycznej, uzyskany w latach 2015-2016 przez kobietę związaną z polskim środowiskiem matematycznym. Konkurs adresowany jest do wszystkich kobiet nie posiadających stopnia doktora habilitowanego, w tym do studentek i doktorantek.

Zgłoszenia kandydatek do nagrody zawierające krótki opis wyników należy wysyłać na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. do 31 stycznia 2017 roku. Zgłoszenia może dokonać zarówno sama zainteresowana, jak i dowolna inna osoba zaznajomiona z wynikami kandydatki. Spośród zgłoszonych kobiet nagrodzona zostanie tylko jedna z nich wybrana przez kapitułę. Ogłoszenie nazwiska zwyciężczyni nastąpi nie później niż do końca lutego 2017 roku. Materialnym wyrazem nagrody będzie premia pieniężna w wysokości 3000 zł oraz zaproszenie do wygłoszenia wykładu wydziałowego w marcu lub kwietniu 2017 roku.

Szczegółowe informacje o konkursie można znaleźć w regulaminie.

Laureatka I edycji

Laureatką pierwszej edycji konkursu im. Edyty Szymańskiej w 2017 roku została dr Maria Donten-Bury z Uniwersytetu Warszawskiego, która uzyskała nagrodę za swoje wyniki z geometrii algebraicznej. W dniu 17 marca 2017 roku na Wydziale Matematyki i Informatyki UAM odbył się wykład laureatki zatytułowany ,,Rozwiązywanie osobliwości ilorazowych". 

Abstrakt: Bardzo ważnym aspektem badania rozmaitości algebraicznych są pytania dotyczące ich osobliwości, czyli punktów niegładkich. Przede wszystkim chcielibyśmy wiedzieć, jak wyglądają rozwiązania osobliwości: możliwie niewielkie modyfikacje rozmaitości, w których punkty osobliwe są zastępowane zbiorami punktów gładkich. Ciekawą i łatwą do skonstruowania klasą osobliwości są osobliwości ilorazowe, powstające jako ilorazy przestrzeni afinicznych przez działania liniowe grup skończonych. W trakcie wykładu opowiem o poszukiwaniu rozwiązań tego typu osobliwości, w szczególności rozwiązań ciekawszych niż inne, spełniających założenia związane z minimalnością.

Maria Donten-Bury ukończyła kierunek matematyka na Wydziale Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego, broniąc w czerwcu 2008 roku pracy magisterskiej zatytułowanej "Kummer varieties". Jej opiekunem naukowym i promotorem pracy był prof. dr hab. Jarosław Wiśniewski. W marcu 2010 roku ukończyła kierunek informatyka na tym samym wydziale. Promotorem pracy magisterskiej zatytułowanej ,,SimpleX – graphical editor for science illustrations" był dr Janusz Jabłonowski. Rozprawę doktorską z matematyki obroniła w październiku 2013 roku, również na Wydziale Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego. Rozprawa zatytułowana "Constructing algebraic varieties via finite group actions" uzyskała wyróżnienie, a jej promotorem był ponownie prof. dr hab. Jarosław Wiśniewski. Rozprawa doktorska dotyczyła dwóch zagadnień z geometrii algebraicznej powiązanych obecnością symetrii, rozumianych jako działanie grupy skończonej. Pierwsze z nich to osobliwości ilorazowe powierzchni i konstrukcja ich rozwiązań oparta na użyciu pierścieni Coxa. Drugi problem dotyczy struktury rozmaitości związanych z drzewami filogenetycznymi, czyli pewnego rodzaju modelami ewolucji.

Biografia

Edyta Szymańska

Dr hab. Edyta Szymańska urodziła się 4 grudnia 1970 roku. Ukończywszy Liceum Ogólnokształcące w Środzie Wlkp., w 1989 roku rozpoczęła studia na Wydziale Matematyki i Fizyki UAM w Poznaniu. Dyplom magistra matematyki oraz Medal UAM otrzymała w 1994 roku już na nowo powstałym Wydziale Matematyki i Informatyki. Jej praca magisterska napisana pod kierunkiem prof. Karońskiego uzyskała nagrodę Polskiego Towarzystwa Informatycznego.

W latach 1994--1999 była słuchaczką Studiów Doktoranckich na Wydziale Matematyki i Informatyki UAM w Poznaniu, w ramach których jeden semestr spędziła w Stanach Zjednoczonych na Emory University w Atlancie. Pod opieką prof. Karońskiego napisała rozprawę doktorską pod tytułem ,,Algorytmy równoległe znajdowania maksymalnych zbiorów niezależnych w hipergrafach liniowych". Obroniła ją w 1999 roku.

Przez następne półtora roku przebywała na stanowiskach podoktorskich, najpierw w Georgia Institute of Technology w Atlancie, a następnie przez cały 2000 rok na Uniwersytecie w Lund, jako stypendystka Instytutu Szwedzkiego w ramach programu Visby. W latach 1999--2014 posiadała stanowisko adiunkta, a po uzyskaniu stopnia doktora habilitowanego w 2014 roku, przez ostatnie trzy miesiące życia, pracowała na stanowisku profesora nadzwyczajnego na Wydziale Matematyki i Informatyki UAM w Poznaniu.

Była cenioną i lubianą wykładowczynią. Jej autorskim wykładem były ,,Algorytmy probabilistyczne". Wypromowała dziewięć prac magisterskich z informatyki. Kilkakrotnie prowadziła semestralne zajęcia na uczelniach Georgia Institute of Technology i Emory University w Atlancie. W swojej pracy naukowej skupiała się na teorii algorytmów rozproszonych i złożoności obliczeniowej problemów ekstremalnych w hipergrafach (kolorowania, skojarzenia doskonałe, cykle Hamiltona).
W latach 2011--2015 kierowała projektem badawczym NCN ,,Algorytmiczne aspekty teorii grafów i hipergrafów w klasycznym i rozproszonym modelu obliczeń". W 2012 roku otrzymała nagrodę naukową III stopnia JM Rektora UAM. Przez wiele lat była wydziałową koordynatorką programu Erasmus. Przetłumaczyła z języka angielskiego monografię, którą napisali Michael Mitzenmacher i Eli Upfal: ,,Metody probabilistyczne i obliczenia. Algorytmy randomizowane i analiza probabilistyczna", Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, 2009.

Zmarła 18 marca 2015 roku po ponad trzyletnich zmaganiach z chorobą nowotworową. Zostawiła męża i 14-letniego syna.

Kalendarz wydarzeń

Pn Wt Śr Cz Pt So N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31