Login

Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski dla prof. Romana Murawskiego

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej nadał Profesorowi Romanowi Murawskiemu Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski za - jak napisano w uzasadnieniu - "wybitne zasługi w działalności naukowo-badawczej, dydaktycznej i społecznej oraz za popularyzowanie nauki w Polsce i na świecie". Serdecznie gratulujemy!

 

Prof. dr. hab. Michał Karoński nowym członkiem Academia Europaea

Z przyjemnością informujemy, że Academia Europaea, będąca największym europejskim towarzystwem naukowym, zaprosiła do grona swoich członków prof. dr. hab. Michała Karońskiego. Academia Europaea, której siedziba mieści się w Londynie, działa od 1988 roku. Ta pozarządowa organizacja naukowa skupia się na aktywności opiniodawczej i doradczej w kwestii nauki, współpracując w tym względzie choćby z Komisją Europejską. Panu Profesorowi serdecznie gratulujemy tej nominacji.

Prof. Jerzy Kaczorowski i prof. Tomasz Łuczak członkami rzeczywistymi PAN

Z wielką radością i przyjemnością informujemy, że dwaj Profesorowie naszego Wydziału prof. Jerzy Kaczorowski i prof. Tomasz Łuczak zostali wybrani członkami rzeczywistymi Państwowej Akademii Nauk osiągając szczyty kariery zawodowej. To nie tylko wielki sukces osobisty Profesorów, ale również powód do dumy dla całej społeczności naszego Wydziału.

Obu Panom Profesorom składamy gorące i serdeczne gratulacje z okazji tak zaszczytnego wyróżnienia!

Laureaci 11. edycji konkursów OPUS, PRELUDIUM i SONATA

Z przyjemnością informujemy, że wśród laureatów jedenastej edycji ogłoszonych przez NCN konkursów OPUS, PRELUDIUM i SONATA znalazło się dwóch pracowników naszego Wydziału. W kategorii OPUS 11 zakwalifikowany do finansowania został projekt prof. dra hab. Tomasza Schoena zatytułowany „Problem Littlewooda z Z/pZ, słabe zbiory Sidona oraz stopień regularności równań”, natomiast projekt dra Patryka Żywicy pt. „Zastosowanie niepewnych zbiorów rozmytych do klasyfikacji danych niepewnych” uzyskał finansowanie w kategorii PRELUDIUM 11.

Jednocześnie z radością witamy nową osobę wśród prowadzących badania na naszym Wydziale. Dr José Gabriel Carrasquel Vera wybrał naszą jednostkę na miejsce realizacji swojego projektu zatytułowanego „Algebraic topology and its applications”, zakwalifikowanego do finansowania w kategorii POLONEZ 2.

Serdecznie gratulujemy laureatom wszystkich konkursów!

Dr Maciej Dołęga laureatem Nagrody Naukowej POLITYKI

Po raz szesnasty jury złożone ze znakomitych polskich uczonych przyznało Nagrody Naukowe tygodnika POLITYKA. Wśród pięciu nagrodzonych znalazł się dr Maciej Dołęga - adiunkt stażysta podoktorski w Zakładzie Matematyki Dyskretnej Wydziału Matematyki i Informatyki.

Dr Dołega zajmuje się badaniem dyskretnych struktur losowych, w szczególności map i diagramów Younga. Serdecznie gratulujemy.

Nagrody Naukowe "Polityki"

Jury Nagrody Naukowej tygodnika "Polityka" wyłoniło piętnastu finalistów. Wśród nich znalazł się dr Maciej Dołęga zatrudniony na stanowisku adiunkta stażysty podoktorskiego na naszym Wydziale. Serdecznie gratulujemy! 

Prof. dr hab. Piotr Śniady laureatem Nagrody NCN 2015 

Prof. dr hab. Piotr Śniady, pracownik Wydziału Matematyki i Informatyki, został laureatem Nagrody Narodowego Centrum Nauki 2015. Uroczystość wręczenia Nagrody NCN 2015 odbyła się 7 października w Galerii Sztuki Polskiej XIX wieku w Sukiennicach (Oddział Muzeum Narodowego w Krakowie).

Laureatem Nagrody NCN 2015 mógł zostać uczony, który nie ukończył 40. roku życia – celem Nagrody jest bowiem wspieranie młodych badaczy. Wyróżnienie jest przyznawane za znaczące osiągnięcia naukowe dokonane w ramach badań podstawowych prowadzonych w polskiej jednostce naukowej, udokumentowane publikacjami afiliowanymi w polskiej jednostce. Nagroda jest fundowana przez przedsiębiorstwa zaangażowane we wspieranie działalności naukowej.

Prof. Śniady otrzymał Nagrodę w obszarze nauk ścisłych i technicznych za znaczące wyniki w teorii reprezentacji i probabilistyce nieprzemiennej.
Celem moich badań jest znalezienie ukrytych struktur, które tłumaczyłyby otaczający nas świat, zarówno widzialny świat fizyczny, jak i niewidzialny świat matematycznych idei. Do poszukiwania takich struktur wyjątkowo dobrze nadają się narzędzia kombinatoryki – mówi prof. Śniady. [Fot. Michał Niewdana]

Nagroda Microsoft Azure Research Award

Zespół Zakładu Metod Przetwarzania Informacji Nieprecyzyjnej otrzymał prestiżową nagrodę Microsoft Research Azure Award o wartości 20 000 USD za projekt “Azure Machine Learning – Development of an Intelligent System for Ovarian Tumor Diagnosis”. Projekt ma na celu dalsze prace badawczo-rozwojowe nad systemem OvaExpert, wspierającym lekarza w procesie prognozowania charakteru złośliwości guzów jajnika w oparciu o nowoczesne metody inteligencji obliczeniowej. Badania prowadzone są we współpracy z Uniwersytetem Medycznym im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.

Zespół UAM stanowią: dr Krzysztof Dyczkowski (lider projektu), dr inż. Anna Stachowiak, mgr Andrzej Wójtowicz, mgr Patryk Żywica oraz prof. UAM dr hab. Maciej Wygralak. Projekt OvaExpert został również objęty programem MNiSW – Inkubator Innowacyjności, realizowanym przez Poznański Park Naukowo-Technologiczny. 

Więcej informacji znaleźć można na stronie projektu: http://ovaexpert.pl/.

Wyniki ósmej edycji konkursów NCN

Mamy przyjemność podzielić się z Państwem bardzo dobrą wiadomością związaną z ogłoszonymi w dniu 11 maja 2015 roku przez Narodowe Centrum Nauki wynikami kolejnej już, ósmej, edycji konkursów OPUS, PRELUDIUM i SONATA.

Aż 5 aplikacji złożonych przez pracowników i doktorantów naszego Wydziału zdobyło dofinansowanie. W wyniku przeprowadzonej procedury konkursowej w kategorii OPUS 8 przyznano środki na realizację następujących projektów:

  • prof. dr hab. Piotr Śniady (Dualna kombinatoryka wielomianów Jacka),
  • prof. dr hab. Wojciech Gajda (Rodziny reprezentacji Galois),
  • prof. dr hab. Andrzej Ruciński (Problemy ekstremalne w teorii hipergrafów),
  • prof. dr hab. Leszek Skrzypczak (Zwartość w przestrzeniach funkcyjnych i jej znaczenie dla analizy własności operatorów różniczkowych).

W kategorii PRELEDIUM 8 dofinansowanie otrzymał projekt mgra Romana Grundkiewicza (Zastosowanie modeli generacyjnych i dyskryminacyjnych uczenia maszynowego do automatycznej korekty błędów gramatycznych).

Wszystkim laureatom serdecznie gratulujemy!

 

Doktorat honoris causa UG dla prof. Zbigniewa Ciesielskiego


Nasz wybitny absolwent (magisterium 1958, doktorat 1960), prof. dr hab. Zbigniew Ciesielski, został uhonorowany tytułem doktora honoris causa przez Senat Uniwersytetu Gdańskiego. Uroczystość miała miejsce 1 października 2014 roku.

Prof. Zbigniew Ciesielski jest specjalistą w zakresie teorii prawdopodobieństwa i procesów stochastycznych oraz analizy funkcjonalnej: teorii aproksymacji i baz w przestrzeniach funkcyjnych. Opublikował ponad 100 prac w czasopismach o najwyższej matematycznej renomie. To matematyk cieszący się ogromnym uznaniem polskiego i międzynarodowego środowiska, bardzo zaangażowany również w kształcenie kolejnych pokoleń matematyków i działalność organizacyjną na rzecz polskiej nauki.

Autor zdjęcia: Przemek Świderski

Prof dr hab. Krzysztof Jassem dołączył do grona najwybitniejszych brydżystów na świecie.

W dniach 18 - 23 września 2014r. odbyły się w Chinach Drużynowe Mistrzostwa Świata w brydżu sportowym. Spośród 123 teamów najlepszym okazał się team polski, w którego składzie grał pracownik UAM, Krzysztof Jassem.

W teamie Mazurkiewicz na zawodach w Rosenblum Cup występowali: Włodzimierz Starkowski, Stanisław Gołębiowski, Piotr Gawryś, Michał Klukowski i Marcin Mazurkiewicz. Zdobycie tytułu przyczyniło się do przyznania Krzysztofowi Jassemowi najwyższego światowego tytułu w brydżu, World Grand Master jako ósmemu Polakowi i osiemnastemu graczowi na świecie.

Dr Maciej Grześkowiak laureatem III nagrody w konkursie na najlepsze prace naukowe dotyczące matematyki i jej zastosowań

Dr Maciej Grześkowiak z Zakładu Algebry i Teorii Liczb został laureatem III nagrody w konkursie na najlepsze prace naukowe dotyczące matematyki i jej zastosowań w 2014 roku organizowanym przez Centrum Zastosowań Matematyki Wydziału Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej Politechniki Gdańskiej. Dr M. Grześkowiak zajmuje się obliczeniową teorią liczb i kryptologią. Nagrodzona praca nosi tytuł „Algorithms for Relatively Cyclotomic Primes". Serdecznie gratulujemy!

Profesor Tomasz Łuczak laureatem Medalu im. Stefana Banacha

Profesor Tomasz Łuczak został laureatem Medalu im. Stefana Banacha. Medal jest przyznawany indywidualnym osobom przez Prezydium Polskiej Akademii Nauk w uznaniu wybitnych zasług dla rozwoju nauk matematycznych. Medal im. Stefana Banacha został ustanowiony w 1992 roku w stulecie urodzin Stefana Banacha. Serdecznie gratulujemy!

 

Nominacja do konkursu "Popularyzator Nauki 2013"

Prof. UAM dr hab. Magdalena Jaroszewska otrzymała nominację do Konkursu "Popularyzator Nauki 2013" Serwisu Nauka w Polsce organizowanego przez Polską Agencję Prasowa S.A. i Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Prof. Jaroszewska otrzymała nominację za swoją pracę związaną z dokumentowaniem i upowszechnianiem dorobku polskich kryptologów-absolwentów matematyki naszego uniwersytetu, którzy złami kod niemieckiej maszyny szyfrującej Enigma.

Prof. Domański laureatem konkursu MAESTRO

Prof. Paweł Domański z Zakładu Analizy Funkcjonalnej został laureatem organizowanego przez Narodowe Centrum Nauki konkursu Maestro 5. Jest to konkurs na projekty badawcze dla doświadczonych naukowców mających na celu realizację pionierskich badań naukowych, w tym interdyscyplinarnych, ważnych dla rozwoju nauki, wykraczających poza dotychczasowy stan wiedzy, i których efektem mogą być odkrycia naukowe. Prof. Domański otrzymał grant na projekt "Funkcje analityczne zmiennej rzeczywistej i operatory różniczkowe".

Stypendium Rodziny Kulczyków dla mgr Katarzyny Mieczkowskiej


Pani mgr Katarzyna Mieczkowska
, studentka studiów doktoranckich na naszym Wydziale otrzymała stypendium Funduszu im. Rodziny Kulczyków za rok akademicki 2012/2013.

Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

Wyniki konkursów MAESTRO 3

 Wśród 26 laureatów prestiżowego konkursu MAESTRO 3 znalazł się prof. dr hab. Tomasz Łuczak. Jest to konkurs dla doświadczonych naukowców na finansowanie projektów badawczych mających na celu realizację pionierskich badań naukowych, w tym interdyscyplinarnych, ważnych dla rozwoju nauki, wykraczających poza dotychczasowy stan wiedzy, i których efektem mogą być odkrycia naukowe.
Serdecznie gratulujemy!!!

FNP wybrała „Mistrzów” nauk matematyczno-fizycznych i inżynierskich

Prof. dr hab. Mieczysław Mastyło został laureatem programu Mistrz Fundacji na rzecz Nauki Polskiej (FNP) otrzymując subsydium profesorskie w zakresie nauk matematyczno-fizycznych i inżynierskich.
Serdecznie gratulujemy!!!

Prof. M. Mastyło jest czwartym laureatem programu Mistrz z naszego wydziału − poprzednio subsydia profesorskie programu Mistrz otrzymali prof. dr hab. Jerzy Kaczorowski, prof. dr hab. Roman Murawski i prof. dr hab. Tomasz Łuczak.

Film poświęcony sylwetce Prof. Tomasza Łuczaka w ramach cyklu "Wybitne Postacie Uniwersytetu"

Uniwersyteckie Studio Filmowe UAM w ramach cyklu "Wybitne Postacie Uniwersytetu" przygotowało film poświęcony sylwetce Prof. Tomasza Łuczaka z naszego wydziału.

Film można obejrzeć tutaj.

Nagroda dla mgra Łukasza Waszaka za najlepszy referat konferencyjny

W dniach od drugiego do siódmego grudnia br. w Wiśle odbyła się ogólnopolska konferencja „Statystyka matematyczna”, na której zorganizowano konkurs na najlepszy referat zaprezentowany przez młodych uczestników. W konkursie tym drugą nagrodę otrzymał mgr Łukasz Waszak, doktorant pozostający pod opieką naukową prof. dra hab. Mirosława Krzyśko.
Serdecznie gratulujemy.

 

Nagroda prezesa NBP za najlepszy artykuł w czasopiśmie naukowym „Bank i Kredyt” w 2011 roku

Dr Agata Kliber (UEP) oraz dr Piotr Płuciennik z naszego wydziału odebrali I nagrodę w konkursie na najlepszy artykuł naukowy w czasopiśmie "Bank i Kredyt" w 2011 roku za artykuł pt. "An assessment of monetary policy effectiveness in POLONIA rate stabilization during financial crisis". Była to druga edycja konkursu. Nagroda została przyznana przez kapitułę w skład której wchodzą prof. Jacek Osiewalski (przewodniczący), prof. Stanisław Gomułka, prof. Karol Lutkowski oraz prof. Aleksander Weron. Zachęcamy do przejrzenia fotorelacji z uroczystości nadania nagród.
Serdecznie gratulujemy.

Nagroda dla prof. dra hab. Tomasza Kubiaka

Profesor UAM dr hab. Tomasz Kubiak otrzymał nagrodę specjalną dla nauczycieli akademickich legitymujących się najwyższym wskaźnikiem efektywności w roku 2012.
Serdecznie gratulujemy.

Nagroda główna w Konkursie na Najlepszą Książkę Akademicką

Nagrodę główną w Konkursie na Najlepszą Książkę Akademicką o Puchar JM Rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu przyznano Wydawnictwu Naukowemu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu za publikację książki profesora Romana Murawskiego "Filozofia matematyki i logiki w Polsce międzywojennej" wydanej w serii Monografie Fundacji na rzecz Nauki Polskiej. Zgodnie z regulaminem jury oceniało książki pod względem merytorycznym i dydaktycznym w powiązaniu z walorami edytorskimi.
Serdecznie gratulujemy!

Prof. dr hab. Roman Murawski wygłosi odczyt w ramach spotkań Uniwersyteckie wykłady na Zamku

Prof. zw. dr hab. Roman Murawski został zaproszony do wygłoszenia inauguracyjnego wykładu rozpoczynającego nowy cykl spotkań pod nazwą „Uniwersyteckie wykłady na Zamku”. Wykłady nawiązują swym charakterem do przedwojennej tradycji Wykładów Otwartych prowadzonych przez pracowników Uniwersytetu Poznańskiego.

Wykład prof. dra hab. Romana Murawskiego odbędzie się we wtorek 16 października o godz. 18:00 w Centrum Kultury Zamek - (Poznań ul. Święty Marcin 80/82), Hol Balkonowy - tytuł to „Czy naprawdę 2+2=4? Matematyczne opisanie świata”.
Wszystkich zainteresowanych zapraszamy na wykład!

Prof. dr hab. Tomasz Łuczak wygłosił wykład plenarny podczas VI Europejskiego Kongresu Matematycznego

Prof. zw. dr hab. Tomasz Łuczak wygłosił wykład planarny podczas VI Europejskiego Kongresu Matematycznego, który odbywał się w dniach 2-7 lipca 2012 w Krakowie. Tytuł wygłoszonego wykładu to: Threshold behaviour of random discrete structures
Serdecznie gratulujemy !

Kalendarz wydarzeń

Pn Wt Śr Cz Pt So N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30