Login

Osiągnięcia Wydziału Matematyki i Informatyki UAM
w Poznaniu

Pracownik Wydziału prof. dr hab. Tomasz Łuczak był pierwszym (i jedynym) w historii polskim plenarnym mówcą zaproszonym na Europejskim Kongresie Matematycznym (Kraków 2012). Mówcami zaproszonymi na Europejskich Kongresach Matematycznych byli następujący pracownicy Wydziału: prof. Kaczorowski (ECM Budapeszt 2000), prof. T. Łuczak (ECM Sztokholm 2004) a na Międzynarodowych Kongresach Matematycznych prof. T. Łuczak (ICM Madryt 2006). Prof. Łuczak jest laureatem Europejskiej Nagrody Młodych 1992 i Nagrody Fundacji Nauki Polskiej („polskiego Nobla” 1997). Dr  Ł. Pańkowski otrzymał  International Stefan Banach Prize for Doctoral Dissertation in Mathematical Science (2011) za zawarte w doktoracie wyniki dotyczące uniwersalności funkcji typu L.

Członkami korespondentami Polskiej Akademii Nauk wybrani są prof. J. Kaczorowski i prof. T. Łuczak. Zagranicznymi członkami korespondentami Real Academia de Ciencias Exactas, Fisicas y Naturales (Madryt, Hiszpania) wybrani zostali prof. J. Kąkol (2008) i prof. P. Domański (2009).  Pracownicy Wydziału otrzymali niezwykle prestiżowe Stypendia Profesorskie Fundacji Nauki Polskiej w ramach programu Mistrz: prof. J. Kaczorowski, prof. T. Łuczak, prof. R. Murawski, prof. M. Mastyło. Prof. Łuczak w 2013 r. otrzymał prestiżowy grant Narodowego Centrum Nauki Maestro.  

Studenci wydziału uzyskali wielkie sukcesy w największym na świecie konkursie technologicznym dla studentów  - organizowanym przez Microsoft konkursie Imagine Cup.
2009: 1 miejsce w światowych finałach w Kairze - zespół kAMUflage projekt
Tramubration, 4 miejsce w głównej kategorii Software Design – zespół Demoscene Spirit, projekt ISIS;
2010: 4 miejsce w polskich finałach w głównej kat. Software Design - zespół Demoscene Spirit, projekt Reacto, 4 miejsce w polskich finałach w głównej kat. Software Design - zespół DreamCraft, projekt SoundAbility;
2011: 1 miejsce w światowych finałach w Nowym Yorku, kat. Game Design Web, projekt Book of Elm, 3 miejsce w światowych finałach w Nowym Yorku, kat. Interoperability Challenge, projekt Trident;
2012: 3 miejsce w światowych finałach w Sydney, kat. Kinect Fun Labs, projekt Reh The Dragon.
Za wyjątkiem zespołu kAMUflage (opiekun P. Wawrzyniak) opiekunem pozostałych zespołów był. T. Gdala.


Wydział posiada od lat kategorię A w ocenie przez MNiSW (Komitet Ewaluacji Jednostek Naukowych) działalności naukowej Wydziału. w roku 2013 znalazł się jako jedna z zaledwie 13 jednostek polskich (w tym jedna z 3 z zakresu matematyki) w rankingu tajwańskim (Performance Ranking of Scientific Papers for World Universities 2013, strona WWW: nturanking.lis.ntu.edu.tw), gdzie oceniane są jednostki (wydziały) z poszczególnych
dziedzin.

W  2010 roku Państwowa Komisja Akredytacyjna przyznała kierunkowi studiów matematyka prowadzonemu na Wydziale ocenę wyróżniającą (jako jednej z niewielu w Polsce). W 2012 r. MNiSW przyznało kierunkowi studiów matematyka tytuł „Najlepszego kierunku studiów”. W 2013 r. MNiSW przyznało programowi studiów na kierunku informatyka prowadzonych na Wydziale nagrodę za najlepszy program studiów. W latach 2009-2015 Wydział zdobył granty  w trzech programach „Kierunki zamawiane” dla kierunku matematyka i informatyka finansowanych  z funduszy europejskich i umożliwiających wypłatę specjalnych stypendiów studentom na tych kierunkach. Wydział uzyskał finansowanie w dwóch projektach w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (finansowanie europejskie) „Newton też był uczniem” – program akademickiego wsparcia  szkolnego ruchu naukowego – wzrost wiedzy i umiejętności uczniów LO (2009-2012) oraz „Praktyka czyni mistrza” – wspomaganie praktyk nauczycielskich i innych form dokształcania nauczycieli (2010-2013).  
 
Na Wydziale mają siedzibę redakcje następujących czasopism matematycznych: Random
Structures & Algorithms (Wyd. Wiley, 2 główni redaktorzy to M. Karoński i A. Ruciński z UAM, trzecim jest prof. N. Alon, sekretarz redakcji: M. Bednarska (UAM)) – czasopismo z listy JCR, najwyżej klasyfikowane matematyczne czasopismo polskie; Acta Arithmetica (Wyd. IM PAN. edytor: J. Kaczorowski, sekretarz: M. Radziejewski, oboje z UAM) – czasopismo z listy JCR; Commentationes Mathematicae (Wyd. PTM, edytor: H. Hudzik (UAM)), honorowy edytor: J. Musielak (UAM), Functiones et Approximatio (Wyd. UAM, red. główny: J. Kaczorowski, sekretarz: Ł. Pańkowski (UAM)) oraz Wiadomości Matematyczych (Wyd. PTM, zastępca redaktora: K. Pawałowski, sekretarze: M. Borkowski, P. Mleczko (wszyscy z UAM)).

Z okazji 75 rocznicy złamania szyfru Enigmy Wydział Matematyki i Informatyki UAM, składając hołd trzem zasłużonym polskim kryptologom, absolwentom naszej uczelni, ustanowił cykl corocznych wykładów z informatyki ich imienia. Wykładowcami byli uczeni najwyższej światowej rangi: Avi Wigderson (2009, Institute for Advanced Study w Princeton, laureat nagrody Nevanlinny (1994)), Emo Welzl (2010, Eidgenössische Technische Hochschule w Zurichu (ETH)), Shafi Goldwasser (2011, Massachusetts Institute of Technology i Weizmann Institute of Science, dwukrotna laureatka Gödel Prize i laureatka Nagrody B. Franklina (2011)), Johan Hastad (2012, Royal Institute of Technology, laureat Gödel Prize (1994 i 2011)). Wykłady skierowane są do szerokiej publiczności w ramach programu Akademicki Poznań.

Od 20. lat Wydział organizuje coroczne uroczyste wykłady imienia patrona matematyków
poznańskich, światowej sławy matematyka  prof. W. Orlicza. Zaproszenie na ten wykład jest wyrazem uznania środowiska matematyków dla całokształtu działalności naukowej wykładowcy i połączone jest z wręczeniem okolicznościowego medalu. Dotychczasowymi wykładowcami byli: Władysław Narkiewicz (1993), Zbigniew Ciesielski (1994), Czesław Olech (1995), Aleksander Pełczyński (1996), Andrzej Schinzel (1997), Kazimierz
Urbanik (1998), Stanisław Łojasiewicz (1999), Andrzej Lasota (2000), Bogdan Bojarski (2001), Stanisław Janeczko (2002), Stanisław Kwapień (2003), Stanisław Woronowicz (2004), Henryk Woźniakowski (2005), Józef Siciak (2006), Andrzej Hulanicki (2007), Andrzej Białynicki-Birula (2008), Tadeusz Figiel (2009), Daniel Simson (2010), Wiesław Pleśniak (2011), Przemysław Wojtaszczyk (2012), Piotr Biler (2013).

Wydział zorganizował międzynarodową konferencję The Józef Marcinkiewicz Cenetary Conference (20 czerwca-2 lipca, 2010). Konferencja miała na celu upamiętnienie 100 rocznicy urodzin jednego z najwybitniejszych przedstawicieli Polskiej Szkoły Matematycznej. Brało w niej udział ponad 120 uczestników z Austrii, Brazylii, Francji, Hiszpanii, Holandii, Indii, Izraela, Japonii, Kanady, Niemiec, Rosji, Szwecji, USA,
Węgier, Wielkiej Brytanii i Polski; wśród plenarnych mówców byli wybitni matematycy m.in.  T. Iwaniec, J.-P. Kahane, N. Kalton, M. Yor. Specjaliści z Wydziału czynnie uczestniczą w organizacji cyklicznych konferencji Function Spaces. Dziesiąta konferencja odbyła się w Poznaniu (9-14 lipca, 2012) jako jedna z satelitarnych konferencji Europejskiego Kongresu Matematycznego (ponad 100 uczestników z Chin, Francji, Hiszpanii, Japonii, Meksyku, Niemiec, Portugalii, Rosji, Szwecji, USA i Polski).

Na Wydziale działa Zakład Matematyki Dyskretnej – to jedna z najbardziej rozpoznawalnych w świecie grup badawczych z szeroko rozumianej matematyki dyskretnej. Niewątpliwie najbardziej uznanym autorytetem naukowym zespołu jest wielokrotnie nagradzany prestiżowymi polskimi i zagranicznymi wyróżnieniami Tomasz Łuczak, którego najbardziej spektakularne wyniki dotyczą tzw. przejścia fazowego w ewolucji grafu losowego. Zespół jest od wielu lat znany z organizacji międzynarodowych konferencji cyklicznych: Random Structures and Algorithms (od 1983) oraz Polish Combinatorial Conference (od 2006) należących do najważniejszych w świecie konferencji w reprezentowanej tematyce. Zawsze przy okazji tych konferencji Poznań ma zaszczyt goszczenia wielu znakomitych matematyków. W szczególności gościem Wydziału Matematyki i Informatyki był dwukrotnie (w 2009 i w 2012) Endre Szemerédi, laureat Nagrody Abela w 2012 roku – odpowiednika nagrody Nobla w matematyce.

Na Wydziale działa silna grupa z teorii liczb (analityczna teoria liczb, arytmetyka addytywna, arytmetyka rozmaitości abelowych). Członek tej grupy prof. Kaczorowski ze swoim współautorem uzyskał spektakularny postęp w badaniu struktury tzw. klasy Selberga funkcji typu L. Wyniki te zostały opublikowane w najważniejszych czasopismach matematycznych na świecie (Annals of Mathematics (2011), Inventiones Mathematice (2002) i Acta Mathematica (1999)).

Na Wydziale działa silna grupa z zakresu szeroko rozumianej analizy przede wszystkim analizy funkcjonalnej. Uzyskano wybitne  wyniki w zakresie teorii interpolacji operatorów, w szczególności, prof. M. Mastyło wspólnie z A.Defantem (Niemcy) wyniki o interpolacji iloczynów tensorowych metodą zespoloną.  Doktorant M. Goliński dokonał istotnego postępu w badaniach związanych ze słynnym problemem podprzestrzeni niezmienniczych. Jednym z ostatnich wyróżniających wyników jest postęp w badaniu analitycznej zależności globalnych rozwiązań klasycznych liniowych równań różniczkowych cząstkowych o stałych współczynnikach. Uzyskano odpowiedź dla bardzo konkretnych równań np. eliptycznych, równań drugiego rzędu, równań dwóch zmiennych. Jest to efekt programu badania własności topologicznych klasy funkcji analitycznych zmiennej rzeczywistej i badania operatorów działających na tej klasie prowadzonego we współpracy z ośrodkami zagranicznymi (Niemcy, Hiszpania).   

Na Wydziale opracowano pod kierunkiem prof. Z. Vetulaniego  system POLINT-112-SMS do wspomagania komunikacji pomiędzy centrum obsługi sytuacji kryzysowej a agentami odpowiedzialnymi za monitorowanie areny sytuacji kryzysowej oraz do wspomagania podejmowania decyzji w sytuacji zagrożenia. System został opracowany w ramach grantu MNiSW Nr R00 028 02 Technologie przetwarzania tekstu polskiego zorientowane na potrzeby bezpieczeństwa publicznego, pod kier. prof. Z. Vetulaniego. Przetwarza on informację wyrażoną w języku polskim w postaci komunikatów typu SMS. Posiada moduł wnioskujący i wizualizator. Projekt powstał w ramach Polskiej Platformy Bezpieczeństwa Wewnętrznego z udziałem ekspertów KW i KM Policji w Poznaniu. Prototyp testowano w warunkach działań zabezpieczających mecze piłkarskie. Wyniki zostały ujęte w monografii (ISBN 978-83-232-2155-5). Rozważana jest adaptacja prototypu do zadań operacyjnych policji.

Pracownicy Wydziału prof. R. Urbański i dr hab. J. Grzybowski opracowali matematyczny model wzrostu kryształu  - znaleźli wzór opisujący ewolucję monokryształu. Równanie odzwierciedla ruch jednostajny prostoliniowy punktu w przestrzeni wirtualnych zbiorów wypukłych (przestrzeń Minkowskiego-Radströma-Hörmandera). Równanie pozwala przewidzieć kształt i rozmiar wzrastającego kryształu na podstawie tylko dwóch obserwacji. Równanie wzbudziło żywe zainteresowanie fizyków. Równanie powinno umożliwić stworzenie nowych narzędzi badania kryształów oraz ich produkcji.


Kalendarz wydarzeń

Pn Wt Śr Cz Pt So N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30