Login

Władze Wydziału

Dziekan
prof. UAM dr hab. Krzysztof Dyczkowski

tel. +48 61 829-5308
pokój: A1-31
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Dyżur: środa 14.00-15.00 (po wcześniejszym umówieniu)

Zakres obowiązków:

 • polityka kadrowa i finansowa Wydziału
 • strategia i rozwój Wydziału
 • organizowanie prac Rady Dziekańskiej
 • organizowanie pracy Rady Naukowej dyscyplin matematyka i informatyka
 • powoływanie stałe lub doraźne komisji dziekańskich, ustalanie ich składu, zadań i okresu działania
 • plany finansowe Wydziału
 • dysponowanie środkami finansowymi
 • nadzór nad działalnością jednostek organizacyjnych Wydziału
 • sprawy prawne
 • sprawy socjalne pracowników
 • współpraca ze Stowarzyszeniem Absolwentów UAM

Prodziekan ds. studenckich i  kształcenia
dr Edyta Juskowiak

tel. +48 61 829-5457
pokój: A1-04
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Dyżur: czwartek 10.00 - 11.00

Zakres obowiązków:

 • ustalanie szczegółowego planu zajęć dydaktycznych oraz ustalanie i nadzór nad realizacją pensum dydaktycznego
 • nadzór i koordynacja programów i toku studiów na wszystkich kierunkach
 • nadzór i koordynacja pracy kierowników kierunków
 • nadzór nad studiami podyplomowymi
 • koordynacja prac dyplomowych
 • nadzór nad praktykami i stażami
 • sprawy studenckie
 • sprawy socjalno-bytowe studentów
 • samorząd studencki
 • studencki ruch naukowy, kulturalny i sportowy
 • reprezentowanie Wydziału na zewnątrz w przypadku spotkań dotyczących studiów
 • opiniowanie pracy dydaktycznej ocenianych nauczycieli akademickich Wydziału na podstawie ankiet studenckich
 • studencka i dydaktyczna współpraca międzynarodowa
 • jakość kształcenia i akredytacja kierunków studiów
 • kształcenie nauczycieli
 • E-learning

Prodziekan ds. nauki
prof. dr hab. Tomasz Schoen

tel. +48 61 829-5395
pokój: A1-31
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Dyżur: środa 9.00-10.00

Zakres obowiązków:

 • strategia rozwoju dyscyplin naukowych: matematyka i informatyka
 • kształtowanie polityki ewaluacji jakości działalności naukowej w ramach obu dyscyplin naukowych
 • okresowe sprawozdania z działalności naukowej
 • awanse naukowe
 • nagrody naukowe
 • kształcenie doktorantów oraz proces wyznaczania promotorów
 • seminaria naukowe i odczyty honorowe
 • nadzór nad działalnością biblioteki, w tym polityka gromadzenia zbiorów
 • współpraca międzynarodowa w zakresie badań naukowych
 • prowadzenie Rady Dyscyplin w zastępstwie Dziekana
 • współpraca naukowa z uczelniami m. Poznania

Prodziekan ds. grantów i współpracy z gospodarką
prof. UAM dr hab. Tomasz Górecki

tel. +48 61 829-5340
pokój: A1-30
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Dyżur: środa 9.30 - 10.30

Zakres obowiązków:

 • polityka grantowa Wydziału
 • nadzór nad realizacją grantów i projektów
 • nadzór nad infrastrukturą Wydziału (w tym infrastrukturą informatyczną)
 • współpraca z otoczeniem społeczno-gospodarczym
 • promocja Wydziału
 • nagrody za działalność pozanaukową
 • wspieranie pozyskiwania środków finansowych na badania naukowe
 • wspieranie komercjalizacji wyników badań naukowych lub prac rozwojowych oraz innych form ich transferu do gospodarki
 • nadzorowanie pracowników niebędących nauczycielami akademickimi
 • informatyzacja Wydziału, strona wydziałowa
 • działalność inwestycyjna Wydziału

 

Kalendarz wydarzeń

Pn Wt Śr Cz Pt So N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30