Login

Komunikaty

Komunikat 16

Jej Magnificencja Pani Rektor UAM prof. dr hab. Bogumiła Kaniewska powołała wskazanych przez Radę Naukową kandydatów na prodziekanów naszego wydziału  na kadencję 2020-2024.

Komunikat 15

Rada naukowa dyscypliny w poszerzonym składzie w celu wskazania kandydata na dziekana oraz prodziekanów Wydziału Matematyki i Informatyki UAM na posiedzeniu (odbywającym się w trybie zdalnym na platformie MS Teams w dniu 16 września 2020 roku wskazała jako kandydatów na prodziekanów na kadencję 2020–2024 następujące osoby:

 • prof. dr hab. Tomasz Schoen – prodziekan ds. nauki,
 • prof. UAM dr hab. Tomasz Górecki – prodziekan ds. grantów,
 • dr Edyta Juskowiak – prodziekan ds. kształcenia.

Kandydatury te zostały przedstawione JM Pani Rektor UAM do akceptacji.

Komunikat 14

Jej Magnificencja Pani Rektor UAM prof. dr hab. Bogumiła Kaniewska pismem z dnia 9 września br. powołała prof. UAM dr hab. Krzysztofa Dyczkowskiego na funkcje dziekana Wydziału Matematyki i Informatyki.

Komunikat 13

Rada naukowa dyscypliny w poszerzonym składzie w celu wskazania kandydata na dziekana oraz prodziekanów Wydziału Matematyki i Informatyki UAM na posiedzeniu (odbywającym się w trybie zdalnym na platformie MS Teams) w dniu 8 września 2020 roku wskazała jako kandydata na dziekana na kadencję 2020–2024 prof. UAM dra hab. Krzysztofa Dyczkowskiego. Kandydat uzyskał w głosowaniu tajnym bezwzględną większość głosów, tzn. 65 głosów spośród 96 głosów ważnych, czyli 67,7 procent. Kandydatura została przedstawiona JM Pani Rektor UAM do akceptacji.

Komunikat 12

Zaktualizowana lista uprawnionych osób do wyboru kandydata na dziekana:

1 prof. dr hab. Banaszak Grzegorz
2 prof. dr hab. Bugajewski Dariusz
3 prof. dr hab. Buszkowski Wojciech
4 prof. dr hab. Gajda Wojciech
5 prof. dr hab. Jaworski Jerzy
6 prof. dr hab. Kaczorowski Jerzy
7 prof. dr hab. Karoński Michał
8 prof. dr hab. Kąkol Jerzy
9 prof. dr hab. Kubiak Tomasz
10 prof. dr hab. Łuczak Tomasz
11 prof. dr hab. Marzantowicz Wacław
12 prof. dr hab. Mastyło Mieczysław
13 prof. dr hab. Murawski Roman
14 prof. dr hab. Pawałowski Krzysztof
15 prof. dr hab. Ruciński Andrzej
16 prof. dr hab. Schoen Tomasz
17 prof. dr hab. Skrzypczak Leszek
18 prof. dr hab. Świrydowicz Kazimierz
19 prof. dr hab. Urbański Ryszard
20 prof. dr hab. Vetulani Zygmunt
21 prof. dr hab. Wnuk Witold
22 prof. dr hab. Wygralak Maciej
23 prof. UAM dr hab. Bednarska-Bzdęga Małgorzata
24 prof. UAM dr hab. Bugajewska Daria
25 prof. UAM dr hab. Cichoń Mieczysław
26 prof. UAM dr hab. Dutkiewicz Aldona
27 prof. UAM dr hab. Dyczkowski Krzysztof
28 prof. UAM dr hab. Foralewski Paweł
29 prof. UAM dr hab. Gawiejnowicz Stanisław
30 prof. UAM dr hab. Górecki Tomasz
31 prof. UAM dr hab. Grześkowiak Maciej
32 prof. UAM dr hab. Grzybowski Jerzy
33 prof. UAM dr hab. Hanćkowiak Michał
34 prof. UAM dr hab. Jasiczak Michał
35 prof. UAM dr hab. Jassem Krzysztof
36 prof. UAM dr hab. Kaczmarek Radosław
37 prof. UAM dr hab. Kandulski Maciej
38 prof. UAM dr hab. Mance William
39 prof. UAM dr hab. Marciniak Jacek
40 prof. UAM dr hab. Michalak Artur
41 prof. UAM dr hab. Migda Janusz
42 prof. UAM dr hab. Nawrocki Marek
43 prof. UAM dr hab. Palka Zbigniew
44 prof. UAM dr hab. Pańkowski Łukasz
45 prof. UAM dr hab. Piszczek Krzysztof
46 prof. UAM dr hab. Radziejewski Maciej
47 prof. UAM dr hab. Rybarczyk-Krzywdzińska Katarzyna
48 prof. UAM dr hab. Sikorska-Nowak Aneta
49 prof. UAM dr hab. Sołtysiak Andrzej
50 prof. UAM dr hab. Szulc Tomasz
51 prof. UAM dr hab. Szydło Bogdan
52 prof. UAM dr hab. Szymański Jerzy
53 prof. UAM dr hab. Uetake Yoichi
54 prof. UAM dr hab. Wisła Marek
55 prof. UAM dr hab. Wołyński Waldemar
56 dr hab. Smaga Łukasz
57 dr Pałubicki Wojciech
58 dr Mleczko Paweł
59 dr Rzeczkowski Michał
60 dr Polcyn-Lewandowska Joanna
61 dr Żurowski Marcin
62 dr Żywica Patryk
63 dr Naskręcki Bartosz
64 dr Przybylski Bartłomiej
65 dr Stachowiak Anna
66 dr Witkowski Marcin
67 dr Wójtowicz Andrzej
68 dr Bondecka-Krzykowska Izabela
69 dr Gierszewski Karol
70 dr Goliński Michał
71 dr Jaworski Rafał
72 dr Juskowiak Edyta
73 dr Kołodziejczak Barbara
74 dr Kubis Marek
75 dr Przestacki Adam
76 dr Wojtera-Tyrakowska Dominika
77 adm Krupińska Izabela
78 adm Siekierska Ewa
79 adm Skrzypczak Elżbieta
80 adm Kuczma Marcelina
81 adm Zaworski Tomasz
82 Doktorant Kokosza Andrzej
83 Student Białek Jan
84 Student Drozda Oskar
85 Student Garbacz Marta
86 Student Jechorek Sara
87 Student Józefowicz Krzysztof
88 Student Lewicki Adam
89 Student Lewicki Paweł
90 Student Malanowicz Kamila
91 Student Mleczak Joanna
92 Student Norek Paulina
93 Student Nowak Anna
94 Student Owczarek Kamil
95 Student Pereć Artur
96 Student Seget Anna
97 Student Skowrońska Weronika
98 Student Skrzypczak Konrad
99 Student Skrzypczak Michał
100 Student Szukała Bartosz
101 Student Winiarski Bartłomiej

Komunikat nr 11

Wydziałowa Komisja Wyborcza informuje, że wskutek nowych informacji "profesorską" część poszerzonej rady naukowej trzeba zwiększyć o 3 osoby. Część ta liczy teraz 56 osób, a nie 53, jak dotąd przyjmowaliśmy. Wobec tego zgodnie ze statutem zmianie musi ulec liczebność grupy elektorów-doktorów (z 19 do 20 osób) i podobnie elektorów studentów i doktorantów (z 19 do 20).

W związku z tym po uzyskaniu opinii Komisji Wyborczej Uniwersytetu Wydziałowa Komisja Wyborcza podjęła następującą decyzję:

dodatkową osoba w grupie nauczycieli akademickich nieposiadających tytułu profesora ani doktora habilitowanego będzie

dr Karol Gierszewski

jako osoba, która uzyskała w wyborach największą ilość głosów spośród tych, którzy nie zostali przedstawicielami  grupy nauczycieli akademickich nieposiadających tytułu profesora ani doktora habilitowanego.

Komunikat 10

Lista uprawnionych osób do wyboru kandydata na dziekana:

1 prof. dr hab. Banaszak Grzegorz
2 prof. dr hab. Bugajewski Dariusz
3 prof. dr hab. Buszkowski Wojciech
4 prof. dr hab. Gajda Wojciech
5 prof. dr hab. Jaworski Jerzy
6 prof. dr hab. Kaczorowski Jerzy
7 prof. dr hab. Karoński Michał
8 prof. dr hab. Kąkol Jerzy
9 prof. dr hab. Kubiak Tomasz
10 prof. dr hab. Łuczak Tomasz
11 prof. dr hab. Marzantowicz Wacław
12 prof. dr hab. Mastyło Mieczysław
13 prof. dr hab. Murawski Roman
14 prof. dr hab. Pawałowski Krzysztof
15 prof. dr hab. Ruciński Andrzej
16 prof. dr hab. Schoen Tomasz
17 prof. dr hab. Skrzypczak Leszek
18 prof. dr hab. Świrydowicz Kazimierz
19 prof. dr hab. Urbański Ryszard
20 prof. dr hab. Vetulani Zygmunt
21 prof. dr hab. Wnuk Witold
22 prof. dr hab. Wygralak Maciej
23 prof. UAM dr hab. Bednarska-Bzdęga Małgorzata
24 prof. UAM dr hab. Bugajewska Daria
25 prof. UAM dr hab. Cichoń Mieczysław
26 prof. UAM dr hab. Dutkiewicz Aldona
27 prof. UAM dr hab. Dyczkowski Krzysztof
28 prof. UAM dr hab. Foralewski Paweł
29 prof. UAM dr hab. Gawiejnowicz Stanisław
30 prof. UAM dr hab. Górecki Tomasz
31 prof. UAM dr hab. Grześkowiak Maciej
32 prof. UAM dr hab. Grzybowski Jerzy
33 prof. UAM dr hab. Hanćkowiak Michał
34 prof. UAM dr hab. Jasiczak Michał
35 prof. UAM dr hab. Jassem Krzysztof
36 prof. UAM dr hab. Kaczmarek Radosław
37 prof. UAM dr hab. Kandulski Maciej
38 prof. UAM dr hab. Mance William
39 prof. UAM dr hab. Marciniak Jacek
40 prof. UAM dr hab. Michalak Artur
41 prof. UAM dr hab. Migda Janusz
42 prof. UAM dr hab. Nawrocki Marek
43 prof. UAM dr hab. Palka Zbigniew
44 prof. UAM dr hab. Pańkowski Łukasz
45 prof. UAM dr hab. Piszczek Krzysztof
46 prof. UAM dr hab. Radziejewski Maciej
47 prof. UAM dr hab. Rybarczyk-Krzywdzińska Katarzyna
48 prof. UAM dr hab. Sikorska-Nowak Aneta
49 prof. UAM dr hab. Sołtysiak Andrzej
50 prof. UAM dr hab. Szulc Tomasz
51 prof. UAM dr hab. Szydło Bogdan
52 prof. UAM dr hab. Szymański Jerzy
53 prof. UAM dr hab. Uetake Yoichi
54 prof. UAM dr hab. Wisła Marek
55 prof. UAM dr hab. Wołyński Waldemar
56 dr hab. Smaga Łukasz
57 dr Pałubicki Wojciech
58 dr Mleczko Paweł
59 dr Rzeczkowski Michał
60 dr Polcyn-Lewandowska Joanna
61 dr Żurowski Marcin
62 dr Żywica Patryk
63 dr Naskręcki Bartosz
64 dr Przybylski Bartłomiej
65 dr Stachowiak Anna
66 dr Witkowski Marcin
67 dr Wójtowicz Andrzej
68 dr Bondecka-Krzykowska Izabela
69 dr Goliński Michał
70 dr Jaworski Rafał
71 dr Juskowiak Edyta
72 dr Kołodziejczak Barbara
73 dr Kubis Marek
74 dr Przestacki Adam
75 dr Wojtera-Tyrakowska Dominika
76 adm Krupińska Izabela
77 adm Siekierska Ewa
78 adm Skrzypczak Elżbieta
79 adm Kuczma Marcelina
80 adm Zaworski Tomasz
81 Doktorant Kokosza Andrzej
82 Student Białek Jan
83 Student Lechna Natalia
84 Student Drozda Oskar
85 Student Lewicki Adam
86 Student Seget Anna
87 Student Mleczak Joanna
88 Student Pereć Artur
89 Student Lewicki Paweł
90 Student Nowak Anna
91 Student Norek Paulina
92 Student Owczarek Kamil
93 Student Garbacz Marta
94 Student Górzyński Mateusz
95 Student Malanowicz Kamila
96 Student Skrzypczak Michał
97 Student Józefowicz Krzysztof
98 Student Szukała Bartosz
99 Student Jechorek Sara

Komunikat 9 - sprostowanie

Komisja Wyborcza informuje, że w sformułowaniu komunikatu nr 9 wkradł się błąd. Studenci i doktoranci razem mają 19 mandatów, jeden przypada doktorantom. Wobec tego podział mandatów jest następujący:
doktoranci 1 mandat,
studenci 18 mandatów.
Komisja przeprasza za pomyłkę.

Komunikat nr 9

Na podstawie par. 47. punkt 1, 4) oraz par. 47 punkt 3 Statutu UAM, po zasięgnięciu informacji dotyczących aktualnej liczby studentów i doktorantów, Komisja Wyborcza ustala następujący podział mandatów miedzy studentów i doktorantów:
doktoranci 1 mandat,
studenci 19 mandatów.

Komunikat nr 8

Wydziałowa Komisja Wyborcza informuje, że w wyborach do ciała wskazującego kandydata na dziekana i na prodziekana poszczególni kandydaci uzyskali następujące ilości głosów:

A. W grupie nauczycieli akademickich nieposiadających tytułu profesora ani doktora habilitowanego:

dr Stefan Barańczuk 5
dr Dorota Blinkiewicz 12
dr Izabela Bondecka-Krzykowska 23
dr Karol Gierszewski 13
dr Michał Goliński 27
dr Krzysztof Górnisiewicz 4
dr Jolanta Grala-Michalak 7
dr Rafał Jaworski 22
dr Edyta Juskowiak 29
dr Barbara Kołodziejczak 25
dr Mirosława Kołowska-Gawiejnowicz 7
dr Marek Kubis 19
dr Adam Przestacki 25
dr Dominika Wojtera-Tyrakowska 26

Tym samym przedstawicielami tej grupy będą:

dr Izabela Bondecka-Krzykowska
dr Michał Goliński
dr Rafał Jaworski
dr Edyta Juskowiak
dr Barbara Kołodziejczak
dr Marek Kubis
dr Adam Przestacki
dr Dominika Wojtera-Tyrakowska.

B. W grupie pracowników niebędących nauczycielami akademickimi:

Justyna Glanowska 7
Izabela Krupińska 19
Marcelina Kuczma 19
Ewa Krystyna Siekierska 21
Elżbieta Skrzypczak 19
Tomasz Zaworski 16

Tym samym przedstawicielami tej grupy będą:

Izabela Krupińska
Ewa Krystyna Siekierska
Elżbieta Skrzypczak
Marcelina Kuczma
Tomasz Zaworski.

Informacja Komisji Wyborczej o głosowaniu do poszerzonej Rady Naukowej

Głosujemy przez internet. Każda osoba mająca w tym głosowaniu czynne prawo wyborcze dostanie na swój adres mailowy o godzinie 10:00 wiadomość z linkiem do głosowania. Głosowanie odbędzie się w godzinach 10.00 - 16.00.

Komunikat nr 7

Wydziałowa Komisja Wyborcza informuje, że w wyborach do ciała wskazującego kandydata na dziekana i na prodziekana zgłoszono następujące kandydatury.

A. W grupie nauczycieli akademickich nieposiadających tytułu profesora ani doktora habilitowanego:

dr Stefan Barańczuk
dr Dorota Blinkiewicz
dr Izabelę Bondecka-Krzykowska
dr Karol Gierszewski
dr Michał Goliński
dr Krzysztof Górnisiewicz
dr Jolanta Grala-Michalak
dr Rafał Jaworski
dr Edyta Juskowiak
dr Barbara Kołodziejczak
dr Mirosława Kołowska-Gawiejnowicz
dr Marek Kubis
dr Adam Przestacki
dr Dominika Wojtera-Tyrakowska

Przedstawiciele tej grupy wybiorą 8 osób.

B. W grupie pracowników niebędących nauczycielami akademickimi zgłoszono następujące kandydatury:

Justyna Glanowska
Izabela Krupińska
Marcelina Kuczma
Ewa Krystyna Siekierska
Elżbieta Skrzypczak
Tomasz Zaworski

W grupie tej wybranych zostanie 5 osób.

Komunikat nr 6

Wydziałowa Komisja Wyborcza informuje, że w wyborach na przedstawicieli doktorów do Rady Naukowej poszczególni kandydaci uzyskali następujące ilości głosów:

dr Sylwia Antoniuk 6
dr Bartosz Naskręcki 26
dr Bartłomiej Przybylski 21
dr Anna Stachowiak 25
dr Marcin Witkowski 26
dr Andrzej Wójtowicz 22.

Tym samym do Rady Naukowej wejdą następujące osoby:

dr Bartosz Naskręcki
dr Bartłomiej Przybylski
dr Anna Stachowiak
dr Marcin Witkowski
dr Andrzej Wójtowicz.

Informacja Wydziałowej Komisji Wyborczej

W związku z pytaniami dotyczącymi czynnego prawa wyborczego starszych wykładowców do rady naukowej dyscypliny, Wydziałowa Komisja Wyborcza po zasięgnięciu opinii Komisji Uczelnianej wyjaśnia, co następuje.

Zgodnie z par. 44 Statutu członkiem rady naukowej może być tylko osoba posiadająca przynajmniej stopień naukowy doktora, która w złożonym oświadczeniu o reprezentowanej dziedzinie i dyscyplinie wskazała co najmniej 50 proc. dyscyplinę lub dyscypliny, objęte zakresem działania rady. Zatem jeśli ktoś nie złożył takiego oświadczenia, to mimo posiadania stopnia doktora nie może być członkiem rady.

Par. 45 pkt 1 ust. 2 mówi o uprawnionych nauczycielach akademickich mających stopień doktora.

Komisja informuje, iż przekazała osobie organizującej wybory internetowe listę doktorów, którzy złożyli oświadczenie o którym mowa, uzyskaną od Dziekana Wydziału.

Informacja Komisji Wyborczej

Komisja Wyborcza informuje, że jak dotąd nie została zgłoszona żadna kandydatura na przedstawiciela pracowników nie będących nauczycielami akademickimi w poszerzonej radzie naukowej, wskazującej kandydata na dziekana.

Komunikat nr 5a

Wydziałowa Komisja Wyborcza informuje, że omyłkowo wśród kandydatów do rady naukowej został pominięty dr Bartłomiej Przybylski.

Wobec tego: do rady naukowej dyscypliny zgłoszone zostały następujące osoby spośród doktorów:

dr Sylwia Antoniuk
dr Bartosz Naskręcki
dr Bartłomiej Przybylski
dr Anna Stachowiak
dr Marcin Witkowski
dr Andrzej Wójtowicz

Komunikat nr 5

Wydziałowa Komisja Wyborcza informuje, że do rady naukowej dyscypliny zgłoszone zostały następujące kandydatury spośród doktorów:

dr Bartosz Naskręcki
dr Marcin Witkowski
dr Anna Stachowiak
dr Andrzej Wójtowicz
dr Sylwia Antoniuk

Komunikat nr 4

Uczelniana Komisja Wyborcza wyjaśniła, że występujące w par. 47 punkt 1 ust 1 sformułowanie ,,nauczyciele akademiccy posiadający tytuł profesora lub stopień doktora habilitowanego, którzy złożyli oświadczenie o reprezentowaniu danej dziedziny i dyscypliny naukowej, niezależnie od wskazanego udziału procentowego'' obejmuje także profesorów, którzy przekroczyli 67 rok życia, a także profesorów-emerytów zatrudnionych na Wydziale.

Na naszym wydziale "profesorska" część poszerzonej rady naukowej będzie obejmować 53 osoby. W związku z tym trzeba wybrać 19 doktorów i 5 nienauczycieli.

Komisja wyjaśniła także, że z tych 19 doktorów trzeba uznać za już wybranych 11 osób (członków rady naukowej), wybory będą więc dotyczyć 8 osób.

Co do kandydatur spośród doktorów, Komisja przyjmuje, że można składać kandydatury jednocześnie do rady dyscypliny i do poszerzonej rady. Jeśli kandydat zostanie członkiem rady, to oczywiście nie kandyduje do poszerzonej rady.

Informacja Komisji Wyborczej WMiI

W związku z Komunikatem nr 1 i nr 2 wyjaśniamy, co następuje.

Zgodnie z postanowieniami Statutu UAM i danymi dotyczącymi zatrudnienia na naszym Wydziale, mamy 41 osób (profesorów i doktorów habilitowanych), które wchodzą w skład rady naukowej dziedziny. Z par. 45 wynika, że 20 proc. rady stanowią doktorzy (u nas 11 osób), z których połowę stanowią osoby o najwyższych wskaźnikach efektywności naukowej (u nas 6 osób), a pozostałe (5 osób) pochodzą z wyboru. Lista tych 6 osób została już podana. Pierwsza część wyborów to wybór 5 doktorów do rady.

Druga część wyborów to wybory do ciała, które ma wskazać kandydata na dziekana. Ciałem tym jest poszerzona rada naukowa: przynajmniej 20 procent w niej mają stanowić doktorzy, 5 procent - przedstawiciele pracowników wydziału nie będących nauczycielami akademickimi, a 20 procent mają stanowić przedstawiciele studentów i doktorantów. U nas liczby te wyglądają następująco: 16 doktorów, 16 studentów, 4 nienauczycieli. Ponieważ w radzie naukowej będzie już 11 doktorów, trzeba wybrać jeszcze pięciu.

Wyjaśniamy także, że na mocy ustawy profesorowie, którzy przekroczyli 67 rok życia nie mogą pełnić funkcji z wyboru, nie mogą więc być członkami rady naukowej. Mają czynne prawo wyborcze: mogą wybierać do gremiów pochodzących z wyboru, więc wybierać elektorów i członków senatu, i to są jedyne wybory, w których mogą uczestniczyć, a zatem w szczególności nie biorą udziału w wyborach, o których tu mowa.

Komunikat nr 3

1. Komisja Wyborcza ustala następujące terminy wyborów:
14 lipiec - wybory doktorów do rady naukowej dyscypliny,
15 lipiec - wybory do poszerzonej rady naukowej, wskazującej kandydata na dziekana.

2. W związku z tym Komisja ustala następujące terminy zgłaszania kandydatów:
do 13 lipca kandydatury doktorów do rady (do godz 18.00).
do 14 lipca pozostałe kandydatury (do godz 18.00)

3. Zgodnie ze Statutem: zgłoszenia i zgodę kandydata przedstawia się na piśmie, ale w sytuacji głosowania internetowego wystarczy nam mail ze zgłoszeniem i mail ze zgodą kandydata; dokumenty pisemne będzie później (potrzebne będą do dokumentacji). Kandydatury przesyłamy na adres przewodniczącego Komisji: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

4. Co do wyborów doktorów do rady, na podstawie par. 177 kandydata może zgłosić tylko uprawniony nauczyciel akademicki posiadający stopień doktora habilitowanego lub tytuł profesora. Głosują doktorzy.

5. W wyborach do poszerzonej rady naukowej, kandydatury zgłaszają doktorzy (na doktorów) i przedstawiciele pracowników wydziału nie będących nauczycielami akademickimi (na swoich przedstawicieli). Głosują doktorzy (na doktorów) i pracownicy wydziału nie będący nauczycielami akademickimi - na swoich.

Komunikat nr 2

Na podstawie par. 45 punkt 4. Statutu UAM po zapoznaniu się z danymi przedłożonymi przez Dziekana Wydziału, Komisja informuje, że do rady naukowej dyscypliny wchodzą następujące osoby spośród doktorów:

 1. Wojciech Pałubicki
 2. Paweł Mleczko
 3. Michał Rzeczkowski
 4. Joanna Polcyn-Lewandowska
 5. Marcin Żurowski
 6. Patryk Żywica.

Komunikat nr 1

Wydziałowa Komisja Wyborcza WMiI informuje, co następuje.

Zgodnie ze Statutem UAM, na podstawie informacji uzyskanych od Dziekana Wydziału, Komisja przeprowadzi następujące wybory.

 1. Wybory pięciu przedstawicieli nauczycieli akademickich posiadających stopień doktora do rady naukowej.
 2. Wybory do ciała wskazującego kandydata na dziekana oraz prodziekana. Ciałem tym jest poszerzona rada naukowa; w naszym przypadku wybrać do niej musimy pięć osób spośród doktorów (poza tymi, o których mowa w punkcie 1) oraz czterech przedstawicieli pracowników niebędących nauczycielami akademickimi.

Kalendarz wydarzeń

Pn Wt Śr Cz Pt So N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30