Login

Wykłady z informatyki
im. Rejewskiego, Różyckiego, Zygalskiego

Strona poświęcona wykładom

Uchwała  
Rady Wydziału Matematyki i Informatyki
Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 
z okazji 75. rocznicy złamania szyfru Enigmy
 
  Z okazji 75. rocznicy złamania szyfru niemieckiej maszyny kodującej Enigma Wydział Matematyki i Informatyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, składając hołd Marianowi Rejewskiemu, Jerzemu Różyckiemu oraz Henrykowi Zygalskiemu, absolwentom naszej uczelni, ustanawia cykl corocznych wykładów z informatyki ich imienia. Cykl zostanie zainaugurowany 25 stycznia 2008 roku Dniem Kryptologii.
 
Na przełomie lat 1932 i 1933, ci trzej absolwenci Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego Uniwersytetu Poznańskiego dokonali dekryptażu szyfru Enigmy, co pozwoliło na odczytywanie tajnej korespondencji III Rzeszy.
 
Sześć lat później, w przededniu napaści Niemiec hitlerowskich na Polskę, przekazano wywiadowi francuskiemu i angielskiemu kopię niemieckiej maszyny do kodowania oraz urządzenia i metody umożliwiające odszyfrowywanie depesz nieprzyjaciela.
 
Historycy są zgodni w ocenie, że możliwość odczytywania przez Sprzymierzonych korespondencji szyfrowanej z wykorzystaniem Enigmy przyczyniła się do skrócenia czasu trwania II wojny światowej i do ocalenia wielu istnień ludzkich. To był istotny wkład Polski w pokonanie nazizmu. 
Osiągnięcia naukowe i postawa etyczna trzech polskich kryptologów to także świadectwo dla obecnych i przyszłych pokoleń, że walczyć o niepodległość i pomyślność ojczyzny można równie skutecznie potęgą umysłu, jak daniną krwi.
 
Zasługi Mariana Rejewskiego, Jerzego Różyckiego oraz Henryka Zygalskiego są godne upamiętnienia także z uwagi na fakt, iż badania tych wybitnych absolwentów poznańskiej uczelni odegrały również znaczącą rolę w rozwoju informatyki.
 
Warte podkreślenia jest, że ich sukces, dający początek wykorzystaniu zaawansowanej matematyki w kryptologii, był możliwy dzięki wysokiej jakości wykształcenia zdobywanego na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym Uniwersytetu Poznańskiego pod kierunkiem profesora Zdzisława Krygowskiego. Równocześnie nie sposób nie wspomnieć zasług w złamaniu szyfru Enigmy Gwidona Langera, Franciszka Pokornego, Maksymiliana Ciężkiego, Antoniego Pallutha oraz całej rzeszy innych pracowników przedwojennego Biura Szyfrów i polskiego wywiadu. Im również oddajemy dzisiaj hołd.

Kalendarz wydarzeń

Pn Wt Śr Cz Pt So N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31